Yritys kuin urheilujoukkue

Yritysten ja urheilujoukkueiden kehittämisessä on paljon samoja piirteitä. Molempien toiminnalla pyritään saamaan aikaan mahdollisimman paljon hyötyä saatavilla olevien resurssien avulla. Raha on yksi tarvittavista resursseista, mutta ainoastaan rahalla ei ole mahdollista rakentaa parasta kokonaisuutta.

Ihmiset ovat yrityksen tärkein resurssi

Yrityksen tärkein resurssi ovat ihmiset, jotka yhdessä mahdollistavat sen toiminnan. Myös urheilujoukkueen menestys syntyy pelaajien yhteistyöllä. Tässä kokonaisuudessa jokaisella on oma tehtävänsä, joka määräytyy usein heidän persoonansa ja taitojensa mukaan. Joku on hyvä tekemään maaleja, toinen puolustamaan ja kolmas pitämään joukkuehenkeä yllä.

Kaikkien tekijöiden yhteenlaskettu osaaminen ei ole sama asia kuin se miten hyvä tiimi on yhdessä.

Ei ole itsestäänselvää että parhaat yksilöt palkkaamalla saadaan aikaan parhaiten toimiva yritys. Joskus kokonaisuus rakentuu paremmaksi kun tiimissä toimijat ovat toistensa kanssa samalla tasolla, eikä muiden tekijöiden joukkoon valita yhtä tähteä, joka sekoittaa yhteishenkeä. Kaikkien tekijöiden yhteen laskettu osaaminen ei ole sama asia kuin se miten hyvin tiimi toimii yhdessä.

Yhteispelillä kilpailuetua

Yhteispelillä on suurempi merkitys kuin yksittäisten henkilöiden ominaisuuksilla. Miten tiimin yhteispeli sitten saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla? Ihmiset ovat erilaisia ja toimivat eri tavoin eri tilanteissa. Jokainen uusi tekijä vaikuttaa yrityksen osaamiseen sekä henkeen ja samalla koko yrityksen toimintaan. On tärkeä tunnistaa erilaiset ihmistyypit ja heidän osaamisensa sekä auttaa heitä toimimaan sujuvasti yhdessä.

Urheilujoukkueissa valmentajat, huoltajat ja muu henkilökunta auttavat pelaajia kehittämään taitojaan sekä keskittymään siihen mitä he tekevät parhaiten. Tiimit pyritään kasaamaan niin, että niissä työskentelevät tukevat hyvällä tavalla toisiaan. Tämän lisäksi yrityksissä yksi johdon tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa tekijöiden sujuva toiminta sekä poistaa esteitä heidän tekemisensä tieltä. 

Ongelmiin suhtaudutaan eri tavoin

Joukkueen kauteen mahtuu erilaisia tilanteita, joskus hävitään joskus voitetaan. Myös yrityksen taipaleelle sattuu hyviä ja huonoja aikoja. Näissä tilanteissa ihmiset toimivat eri tavoin, joillekin ongelma tuottaa stressiä, toiselle se kasvattaa sisua. Henkilöiden perusluonteen lisäksi on hyvä tiedostaa kuinka kyseinen tekijä käyttäytyy poikkeustilanteissa ja tukea sitä tarvittavin keinoin.

Ihmiset ovat erilaisia ja tuovat mukanaan yrityksiin sekä joukkueisiin erilaisia persoonia ja taitoja. Ihmisten ymmärtäminen henkilöinä ja näiden henkilöiden saaminen puhaltamaan yhteen hiileen parhaalla mahdollisella tavalla luovat kilpailuetua muihin toimijoihin verrattuna.