Ulkopuolinen vai sisäinen resurssi?

Aika ajoin yrityksillä tulee eteen erilaisia kehitystarpeita, joiden ratkaisemiseen ei löydy osaamista omista tekijöistä. Näissä tilanteissa lähdetään etsimään apua talon ulkopuolelta tai koetetaan ratkaista ongelma jollain tavoin nykyisten resurssien avulla. Uuden resurssin hankkimiseen on monia eri vaihtoehtoja.

Karkeasti jaotellen voidaan palkata uusi tekijä tai ostaa osaamista toiselta yritykseltä. Palkkasuhteessa olevan tekijän ja yksin toimivan konsultin ero on usein melko pieni jos konsultin toimeksianto on pitkäaikainen. Erot syntyvät jos konsultti tulee isommasta talosta ja toimeksiannon pituus on lyhyempi.

Kustannuksissa oma työntekijä tulee usein konsulttia halvemmaksi vaikka palkan lisäksi maksetaankin paljon erilaisia sivukuluja. Toki joissain tapauksissa yksin toimiva konsultti voi olla kuluiltaan hyvin lähellä palkkakustannuksia.

Molemmissa tapauksissa on erilaisia riskejä yritykselle. Ulkopuolisen ostopalveluna hankitun konsultin sopimus on helpompi lopettaa kuin palkkatyössä olevan työntekijän. Samalla ulkopuolisen konsultin löytäminen on helpompaa, jolloin tarvittaessa tekijöiden määrän kasvattaminen on nopeampaa. Tehty virhe työssä luo kuitenkin ongelman yritykselle riippumatta henkilön ja yrityksen välisestä suhteesta.

Yrityksen omalle palkkalistalle tuleva tekijä sitoutuu paremmin yrityksen henkeen ja hengittää muiden kanssa samaa ilmaa. Konsultti kokee helposti olevansa ainoastaan hetkellisesti paikalla ja tekevän projektiaan muualle kuin yritykseen, jonka kautta saa palkkansa. Tämä voi johtaa siihen että palkallisena oleva henkilö ymmärtää paremmin yrityksen liiketoimintaa ja tavoitteita kuin ulkopuolinen henkilö.

Molemmissa tapauksissa resurssin etsiminen kannattaa hoitaa ajan kanssa tarvittaessa ammattilaisen kanssa ja miettiä kumpi vaihtoehdoista on paras tilanteen ja tarpeen kannalta. Joka tapauksessa hyvin onnistunut tekijän etsintä tuottaa nopeasti lisäarvoa verrattuna siihen että sama asia yritettäisiin tehdä nykyisellä porukalla jos osaamista ja kokemusta kyseiseen tehtävään ei löydy.