Tiedätkö mitä yrityksessäsi tapahtuu?

Tiedättekö todella miten yrityksellänne menee juuri nyt? Kun yritystä halutaan kehittää on ensin tiedettävä, mikä on lähtökohta ja päätettävä mihin halutaan tähdätä. Joskus tiedoksi luultu asia onkin arvaus tai tuntuma ja jos se on kaukana todellisuudesta voivat sen pohjalta tehdyt päätökset viedä yritystä väärään suuntaan.

Tietoa kertyy mutta käytetäänkö sitä?

Sovelluksia (ERP, CRM, yms) käytetään monien liiketoiminnan alueiden tukena. Ne keräävät tietoa yrityksen toiminnasta, mutta yksittäisten tietojen katsominen saattaa antaa väärän kuvan kokonaistilanteesta. Olisi tärkeää kerätä liiketoiminnan eri osa-alueiden tiedot yhteen paikkaan, jolloin niistä voidaan rakentaa näkymä koko toiminnan tilasta. Myynti voi esimerkiksi tehdä paljon kauppaa, mutta samalla huomataan, että ostava asiakas ei ole kyennyt maksamaan edellisiäkään tilauksia tai tuotanto ei saa toimitettua tuotteita riittävän nopeasti.

Missä vaiheessa tiedollajohtaminen on teidän yrityksessänne?

Tiedon keruu yrityksissä voi olla monessa eri tilanteessa. Jokaiseen vaiheeseen löytyy hyviä työkaluja, joilla pääsee kustannustehokkaasti edistämään liiketoiminnan tiedollajohtamista.

Ensimmäisessä vaiheessa yritys ei kerää vielä mitään tietoa digitaaliseen muotoon. Tässä vaiheessa olisi tärkeää miettiä, mitkä tiedot ovat tärkeitä yrityksen toiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä. Tämän jälkeen valitaan sopivimmat työkalut tiedon keräämiseen ja aloitetaan datan kerääminen.

Toisessa vaiheessa yritys kerää jo dataa, mutta ei seuraa sitä millään tavoin. Tässä vaiheessa tärkeintä olisi miettiä, mihin kaikkialle tietoa kertyy ja saada se yhteen paikkaan helposti ymmärrettävään muotoon. Kun tieto on yhdessä paikassa on sitä helpompi seurata. Tietoa tulisi myös alkaa jalostamaan ymmärrettävään muotoon.

Kolmannessa vaiheessa tietoa käytetään yrityksen liiketoiminnan tueksi. On tärkeä ymmärtää että yrityksen toiminnasta kertynyttä dataa voidaan tulkita monella tavalla – väärälläkin tavalla. Tässä vaiheessa analytiikan ammattilaisella on tärkeä asema tiedon jalostuksessa ymmärrettävään muotoon sekä sen oikeanlaiseen tulkitsemiseen. Näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan liiketoimintaa alkaa johtaa ja kehittää oikeiden tietojen pohjalta.

Neljännessä vaiheessa data valjastetaan yrityksen automaattisen ohjautumisen tueksi. Esimerkiksi verkkokaupassa hinnoittelua voidaan säätää asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaan ilman ihmisen tekemiä toimenpiteitä. Perinteisten ratkaisujen lisäksi erilaiset tekoälytyökalut ovat tulleet ihmisten tueksi. Ne kykenevät tekemään aiempaa parempia ja omatoimisempia valintoja ihmisten apuna.

Markkinoilla on monia työkaluja tiedollajohtamisen tueksi. Niitä voidaan yhdistellä yhdeksi kokonaisuudeksi monin eri tavoin. Joskus vaihtoehtoja on niin paljon, ettei niistä välttämättä osata valita itselle sopivinta. Myös datan jalostukseen kannattavaa valita ammattilainen, joka osaa tulkita tietoa oikealla tavalla. Mitään kaikille sopivaa parasta ratkaisua ei tietenkään ole vaan valintaan vaikuttaa yrityksen liiketoiminta ja asetetut tavoitteet.