Teemu Parkkinen

Jo lapsena ymmärsin, että kaikkiin ongelmiin löytyy monta ratkaisua. Nyt aikuisena työelämässä pyrin löytämään ratkaistavaan ongelmaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja valitsemaan näistä vaihtoehdoista parhaan. Usein muissa yhteyksissä käytetyt ratkaisumallit voidaan siirtää toisaalle jalostamalla niitä sinne sopiviksi. Toisinaan taas tarvitaan aivan uudenlainen ratkaisu. Ongelmat eivät pysäytä vaan tuovat lisää potkua tekemiseeni!

20 vuoden kokemuksella

Olen toiminut viimeiset 20 vuotta digitaalisten ratkaisujen parissa. Opiskelin insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulussa, josta valmistuttuani aloitin ohjelmistoalan yrittäjänä. Sillä matkalla, joka loppui kesällä 2018, meni 11 vuotta. Toimittuani pitkään asiakkaiden kanssa, olen päässyt kehittämään monen eri alan yrityksen liiketoimintaa. Osa yrityksistä ovat olleet kauan alalla toimineita ja osa juuri liiketoimintansa aloittaneita. Näiden tehtävien tuoman kokemuksen kautta olen parhaimmillani digitaalisuuden tuomisessa olemassa olevaan liiketoimintaan sekä uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Liiketoiminnan kehittämistä monella osa-alueella

Pienen yrityksen toimitusjohtajana minulla oli hieno mahdollisuus päästä ideoimaan koko strategiaa joka osa-alueella sekä jalkauttamassa päätettyjä toimenpiteitä käytäntöön. Olen johtanut liiketoimintaa, ideoinut sekä rakentanut yrityksen myyntiä ja markkinointia, kehittänyt tuotantoa, kouluttanut uusia työntekijöitä sekä konsultoinut asiakasyritysten liiketoimintaa – olenpa toiminut itse ohjelmoijanakin. Ohjelmoija taustan avulla pystyn suunnittelemaan kehitystoimenpiteet niin, että ne saadaan vietyä tehokkaasti konkretiaan asti.

Koen olevani heikoimmillani tehtävissä, joissa tehdään asioita vaan koska ”niin on aina tehty” tai jos pääsen vaikuttamaan ratkaisussa ainoastaan pieneen kulmaan. Oma mielenkiintoni on kokonaisvaltaisessa uuden luomisessa tai vähintäänkin vanhojen ratkaisujen parantamisessa.

Uusien osaajien valmistamista työelämään

Yritystoiminnan lisäksi olen opettanut sivutoimisesti LAMK:ssa. Opiskelijat ovat usein olleet kiittäneet siitä, että kuulevat asioita koulun ulkopuolelta työmaailmasta. Toivon että olen pystynyt auttamaan ja ohjaamaan opiskelijoita teknisten taitojen lisäksi tulevien työelämän haasteiden kanssa.

Toivottavasti sait käsityksen minusta ja ajatusmaailmastani. Voit aina olla yhteydessä jos haluat jutella lisää näistä asioista!