Ulkopuolinen vai sisäinen resurssi?

Aika ajoin yrityksillä tulee eteen erilaisia kehitystarpeita, joiden ratkaisemiseen ei löydy osaamista omista tekijöistä. Näissä tilanteissa lähdetään etsimään apua talon ulkopuolelta tai koetetaan ratkaista ongelma jollain tavoin nykyisten resurssien avulla. Uuden resurssin hankkimiseen on monia eri vaihtoehtoja. Karkeasti jaotellen voidaan palkata uusi tekijä tai ostaa osaamista toiselta yritykseltä. Palkkasuhteessa olevan tekijän ja yksin toimivan konsultin […]

Lue lisää