Ole kiinnostunut hankinnoistasi

Kirjoitin aiemmin miten hankinnoissa voi onnistua paremmin käyttämällä apuna talon ulkopuolista, siihen erikoistunutta osaajaa. Kaikkea ei kuitenkaan voi eikä kannata ulkoistaa. Jos hankinta liittyy yrityksen ydinliiketoimintaan kannattaa prosessissa olla tiiviisti mukana.

Olen useamman kerran nähnyt, että ostajat eivät ole varautuneet käyttämään omaa aikaansa hankintojen läpivientiin. Ajatellaan että ulkoistetaan hankinta ja asiat hoituvat sen jälkeen itsekseen ilman omaa työpanosta.

Ymmärrät itse toimintaasi paremmin kuin muut

Kun ollaan ostamassa omaan liiketoimintaan liittyviä palveluita ja niistä halutaan mahdollisimman paljon hyötyä irti, prosessia ei saa siirtää pelkästään toimittajan vastuulle. Miten vahva yritys on jos sen ytimeen liittyviä parannukset voidaan tehdä ilman yrityksen omia henkilöitä?

Osto- sekä toimitusprojektiin kannattaa keskittyä huolella ja siihen tulee sitoutua sillä tasolla, jolla siitä halutaan saada hyötyä. Lähtökohtaisesti oma liiketoiminta tulee tuntea paremmin kuin ulkopuolinen tekijä sen tuntee. Miten ulkopuolinen osaisi kehittää toimintaa yksin paremmin kuin yrityksen omat tekijät?

Varaa budjettia omiin työtunteihisi

Hankintojen budjettiin tulee alusta asti laskea mukaan omilta tekijöiltä tarvittava työpanos. Ostajan puolelta projektiin tulee valita henkilöt, jotka tietävät asiasta mahdollisimman paljon sekä ovat myös kiinnostuneet ja sitoutuneet viemään asiaa eteenpäin. Näin saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvä lopputulos.

Kysy seuraavalla kerralla toimittajalta kuinka paljon he toivovat saavansa tilaajan tunteja käyttöönsä hankinnan sekä toimituksen aikana. Tästä voit päätellä millaiseen yhteistyöhön toimittaja on tottunut projekteissaan.