Luokallinen opiskelijoita ja työvoimapula

Suomessa on monella alalla tällä hetkellä pulaa työvoimasta. Mistä tämä johtuu? Onko kouluissa liian vähän paikkoja? Ilman tarkempia tilastoja voin todeta muutamia seikkoja, joihin olen törmännyt työskennellessäni yrityksessäni sekä toimiessani tuntiopettajana. Tarkastelen tässä pientä osaa opiskeluista, enkä tartu ongelmaan isommassa kuvassa.

AMK:ssa 25 henkilön luokalta löytyy 1-2 sellaista opiskelijaa, jotka osaavat jo kurssilla opiskeltavat asiat ja voivat miltei toimia apuopettajana kurssin ajan. Samaiselta luokalta löytyy 5-10 opiskelijaa, joiden innostus ja oppimisen nopeus riittää siihen että heistä ainakin muutamat ovat kurssin päätyttyä parhaiden joukossa. Näiden muutaman lisäksi nuo 5-10 opiskelijaa läpäisevät kurssin vähintään tarvittavalla tasolla. Mitä sitten käy näille lopuille yli puolelle luokan opiskelijoista? Pitäisikö siihen osaan kiinnittää enemmän huomiota?

Osa näistä jäljelle jääneistä putoaa valmistuttuaan, jos edes valmistuvat, työttömyysturvan varaan – osa lähtee työskentelemään toisille aloille. Kaikille nykyinen opiskelumalli ei sovi, he saattavat kyllä käydä koulua tunnollisesti, mutta monesti suoriutuvat tehtävistä rimaa hipoen. Jotkut ovat sattuneet väärälle alalle ja osalta uuden omaksuminen tarpeeksi nopealla tahdilla ei onnistu. Tästä luokan puolikkaasta ainakin osa olisi siis halukkaita lopulta työllistymään omalle alalle, mutta kaikilta se ei tunnu onnistuvan.

Varsinkin korkeakoulutasolla opiskelijoiden tulisi päästä kosketuksiin yritysten kanssa mahdollisimman ajoin esimerkiksi työharjoittelun aikana. Jos tälläistä kohtaamista ei tapahdu opiskelun aikana, on töihin huomattavasti vaikeampi päästä. Tämä johtuu siitä että tarvittavia näyttöjä tekijän osaamisesta työelämässä ei ole päässyt syntymään. Samoin ymmärtämys työelämän tarpeista ja haasteista puuttuu. Toki näitä voidaan teoreettisesti käydä läpi koulussa, mutta se ei ikinä ole sama asia kuin konkretia.

Monet isommat yritykset ovat heränneet tähän jo aiemmin, samoin muutamat kaupalliset työvoimapalvelut ovat luoneet omia koulutusohjelmiaan, joissa esimerkiksi ohjelmoija koulutetaan miltei kenestä tahansa. Voisiko tämän lisäksi luoda koulun ja yritysten välistä toimintaa joka on jotain tuolta väliltä ja palvelisi niitä pienempiä yrityksiä, jotka kärsivät pahiten vaikeasta työvoiman saavutettavuudesta?