Hypestä osaksi liiketoimintaa

Virtuaalitodellisuus (VR) sekä lisätty todellisuus (AR) ovat jo jonkin aikaa olleet pinnalla uusien teknologioiden avustamana. Näitä työkaluja käytetään esimerkiksi koulutuksessa sekä tilaesittelyissä – uuteen taloon voi tutustua virtuaalisesti jo ennen kuin sitä on edes rakennettu.

Uusien teknologioiden alkutaipaleella niiden käyttö kasvaa usein nopeasti. Kaikki mikä jotenkin saadaan uusilla työkaluilla käytettäväksi, sellaiseksi tehdään, miettimättä millainen ratkaisu olisi paras lopputuloksen kannalta. Tekniikoiden ympärillä pyörivä hype tekee niistä suosittuja ja niitä käytetään osittain ainoastaan sen takia.

Teknologian yhteyttä liiketoimintaan aletaan miettimään usein vasta alkuhuuman jälkeen. Alussa monille riittää että ratkaisulla saadaan tuote tai palvelu jäämään asiakkaan mieleen. Toki myynnin ja markkinoinnin kohdalla silläkin on oma paikkansa, mutta kokonaisuus kannattaa liittää alusta asti yrityksen muuhun liiketoimintaan, eikä jättää sitä irralliseksi osakseen.

Virtuaalinen talon esittely irrallisena ratkaisuna auttaa käyttäjää saamaan paremman käsityksen talon tiloista ennen sen rakentamista. Samasta ratkaisusta saataisiin lisäksi tallennettua tieto tiloista, jotka ovat kiinnostaneet käyttäjiä eniten ja mihin he ovat niissä kiinnittäneet huomiota. Samalla ratkaisua voitaisiin käyttää osto tilanteessa sisustuselementtien valinnassa niin että käyttäjän valitsemat värit ja materiaalit siirtyisivät suoraan yrityksen muiden järjestelmien, esimerkiksi CRM:n, käyttöön.

Uusien teknologioiden käyttöä ei tule pelätä. Niiden luomia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää alusta asti. Kannattaa siis muistaa että tiedon keräämisellä muiden sovellusten käyttöön voidaan saada huomattavaa etumatkaa kilpailijoihin nähden. Tekniikat tulee aina valjastaa yhtenäisenä kokonaisuutena liiketoiminnan tueksi!